ธกส.

10 เมษายน 2546
เด่น 5 รอง 2
150 350 568 751 653 756
120 320 628 721 623 726

เด่น 0 รอง 5
02 03 05
23 25 35


10 มีนาคม 2546
บน
เด่น 0 รอง 5
021 024 029
071 074 079
521 524 529
571 574 579

ล่าง
เด่น 7 รอง 6-2
71 74 79
61 64 69
21 24 29

งวดนี้ใช้ระบบโปรแกรมเดิมทั้งหมด ตัวเดียวกับโปรแกรม Demo หรือดูได้จากเวปหน้าแรกครับ